Nornäs, NV Dalarna, mellan Särna och Sälen. Fin terräng med mycket tallhed. Bild visar Kvarntjärn.
Se karta nedan. Kontroller utsatta, Naturpasset 2015. 40 kontroller. Karta ritad med laserdata som grundmaterial.