Revidering karta Bergsåker – Gudmundsbyn åt Kovlands IF.
Resterna av skidspåren till SM skidor 1977 försvinner allt mer. Här åkte Lundbäck med flera
1977. Kände historiens vingslag. Det som en gång var så viktigt här, tynar bort sakta.