Test av Windowsplatta Samsung. Fungerade bra efter 158 uppdateringar av program och
uppgradering operativsystem samt bortplock Norton.