Ute och satt ut kontroller till skidO-DM i Njurunda till helgen. Hygglo skare och fint väder.
Testat Garmin GLO till Windowsplattan och med 20 satelliter i mottagningen, så var resultatet
extremt noggranna spår till skidO. Lovande.