Etapp 1 avgjord på karta jag rekade 2011. Verkar ha fungerat bra. Detaljrika berg som tog tid att rekognosera.

Kalasjöberget användes bara till elitklasser. Detaljrikt !

Bana H21E