MOF teknikträning tisdag 10 juli. 28 tappra sprang kurvbildsträning på laserscannat kartmaterial. Fanns reservkarta på kartans baksida.

Från PM:

SSOK 2012-07-10, Hulistugan

PM

Vad är ekvidistans ? Jo, höjdskillnaden mellan varje höjdkurva.

Idag blir det tydligt hur det fungerar.

Vi provar att springa på en kurvbildskarta i skala 1:5000 och ekvidistans 1 meter.

Varför ? Jo, detta är grunden till nya kartor som kommer framöver. Lantmäteriet scannar av hela Sverige och då ser en variant av detta ut så här.

Noggrann kurvbild även i täta skogspartier och bäckraviner. Kan se lite plottrigt ut på vissa delar p.g.a. växtlighet på myrar bl.a.

Jean den 1:e Banan säger om träningen:

Springa med gammal karta: Inte så bra

Springa med laserkarta och smygtitta på gammal karta: Ganska bra

Springa bara med laserkarta: Djävla bra

1 bana 4,4 km. Ta det lugnt och kolla in kurvbilden hur den formar av landskapet.

Ingen tidtagning idag. Orangevit snitsel markerar kontrollpunkt.

Kartskala: Laserkurvor 1:5000, ekvidistans 1 meter (reservkarta på baksidan)

Gammkarta 1:7500, ekvidistans 5 meter (konstig brun karta på baksidan)